Dokumentacja - ARG Auto Gaz Łódź -

Idź do spisu treści

Menu główne:

Dokumentacja
MONTAŻ SYSTEMU LPG

Zamontowaliśmy w naszym samochodzie instalację LPG. Już wiemy, że od teraz będziemy oszczędzać na paliwie, jednak jeszcze przed wizytą na stacji, powinniśmy dokonać kilku niezbędnych formalności.

W warsztacie, który montował nam instalacje dostajemy dokumenty, które muszą zostać przez nas dostarczone do Wydziału Komunikacji, celem dokonania odpowiedniego wpisu w dowodzie rejestracyjnym. Do tego potrzebna nam będzie karta gwarancyjna, wyciąg ze świadectwa homologacji na montaż, atest na zbiornik oraz rachunek za montaż (na rachunku musi znajdować się numer nadwozia i numer rejestracyjny samochodu).

Odpowiedni do złożenia powyższych dokumentów jest Wydział Komunikacji, w którym nasz samochód został zarejestrowany. Pamiętajmy, by zabrać ze sobą również nasz dowód tożsamości i kartę pojazdu. Na złożenie dokumentów mamy 30 dni od momentu założenia instalacji w samochodzie. Jeśli się spóźnimy nie będzie co prawda kar w Wydziale Komunikacji, jednak w razie kontroli drogowej, nasza instalacja będzie uznawana za zamontowaną nielegalnie.

Jeśli chodzi o ubezpieczenie samochodu, należy koniecznie zgłosić ubezpieczycielowi dokonaną „przeróbkę”, jeśli korzystamy z Auto Casco. Wartość samochodu poprzez montaż instalacji się podnosi, dlatego konieczne będą zmiany w umowie z ubezpieczycielem.

DOTYCZY WYDAWANIA DUPLIKATÓW DOKUMENTÓW
(PROTOKOŁÓW) Z BADAN I DECYZJI DLA ZBIORNIKÓW LPG
MONTOWANYCH W SAMOCHODACHSkładający wniosek o wydanie duplikatu z protokołu badania i decyzji dla zbiornika LPG montowanego w samochodzie jest zobowiązany do :

•podania pełnej nazwy firmy (lub imię i nazwisko dla osób fizycznych ), adresu wraz z kodem, nr NIP (lub PESEL ), nr telefonu kontaktowego,
•podania danych identyfikacyjnych zbiornika - producent, nr fabr., rok budowy, nr seryjny, pojemność, nr homologacji (powyższe dane można odczytać z tabliczki znamionowej umieszczonej na zbiorniku LPG),
•uiszczenia opłaty w wysokości 49,95 zł na konto Transportowego Dozoru Technicznego Bank Handlowy w Warszawie nr 19 1030 1061 0000 0000 5381 2001, z informacją " opłata dotyczy wydania duplikatów dokumentów zbiornika LPG nr fabr...",
•dołączenia kopii dowodu wpłaty do wniosku o wystawienie duplikatów,
•przesłania na adres Oddziału Terenowego podpisanego wniosku o wystawienie duplikatu.
Wniosek o wydanie duplikatu protokołu z badania i decyzji dla zbiornika LPG montowanego w samochodzie można pobrać jako dokument do wypełnienia (każda forma złożenia wniosku wymaga podpisania go przez składającego wniosek).
duplikaty   -  www.tdt.pl


 
Naprawa ABS
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego